Bokstav kort บัตรคำ ก.ไก่-ฮ.นกฮุก

Bokstav kort บัตรคำ ก.ไก่

  • Artnr: LR101(ISBN:9786167255347)

Beskrivning av artikel

บัตรคำประกอบภาพ

สอนพยัญชนะไทย ก-ฮ จำนวน 44 แผ่น สร้างทักษะด้านภาษาสำหรับเด็กเล็ก รู้จักพยัญชนะและอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง ภาพสีสันสวยงามทั้งด้านหน้า และด้านหลัง

ด้านหน้าบัตรภาพ

หัดอ่านพยัญชนะ ก.ไก่ถึง ฮ.นกฮูก ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ชัดเจน อ่านง่าย

ด้านหลังบัตรภาพ

เพิ่มคำศัพท์ระกอบภาพในแต่ละหมวดพยัญชนะ ให้เด็กๆ ฝึกอ่านออกเสียง