Verb kort บัตรคำกริยา

Verb kort บัตรคำกริยา

  • Artnr: LR102 (ISBN:9786167255354)

Beskrivning av artikel

บัตรภาพประกอบคำศัพท์คำกริยา

จำนวน 32 แผ่น เรียนรู้คำกริยาพื้นฐานในชีวิตประจำวันรวม 97 คำ พร้อมประโยคตัวอย่าง ภาษาอังกฤษ และคำแปลภาษาไทยที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายด้วยภาพประกอบน่ารักแสดงกิริยาท่าทางชัดเจน ภาพมีสีสันสดใส่ทั้งด้านใน และด้านหลังภาพ