Kort บัตรคำสิ่งของต่างๆรอบตัวหนู

Kort บัตรคำสิ่งของรอบตัวหนู

  • Artnr: LR103 (ISBN:8859161002345)

Beskrivning av artikel

บัตรภาพคำศัพยท์ หรือแฟลชการ์ชุด สิ่งของรอบตัวหนู

ภายในชุดประกอบไปด้วย บัตรภาพคำศัพท์จำนวน 52 แผ่น เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาก้านสมองซีกขวาเพื่อปลดล็อกอัจฉิยภาพในตัวเด็ก เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรียนรู้คุณสมบัติสิ่งของรอบตัวผ่านบัตรภาพคำศัพท์ที่มีีสันสดใส นารัก

Tillagd i varukorgen