En set , An åk kie dai åk.1 . Färg

An Åk kien dai åk 1 bok 1 till 3 ชุดอ่านออกเขียนได้ ป.1

  • Artnr: TH212

Beskrivning av artikel

ชุดอ่านออกขียนได้ ป.1 เป็นหนังสือคำกลอนที่อธิบายเรื่องราว สนุก มีภาพประกอบ ทำให้สองอยากรู้ ฝึกให้เด็กหัดเขียนพยัญชนะกับสระตัวเดิมซ้ำๆ ทำให้จำแม่นยำ ฝึกเขียนข้อความเรีบงประโยค หัดสะกด หัดอ่านคำง่ายๆ โดยมีภาพประกอบทำให้เด็กได้เข้าใจมากขึ้น