Skrivkunskap åk1 ทักษการเขียน ป.1

Writing skills ทักษะการเขียน

  • Artnr: Tk008

Beskrivning av artikel

หนังสือทักษะการเขียนสำหรับเด็ก ป.1 หรือสำหรับเด็กที่เริ่มหัดแต่งรูปประโยค หนังสือจะใช้รูปประโยคแบบง่ายๆ เป็นหนังสือที่ฝึกให้เด็กแต่งประโยค เขียนและเรียงลำดับเหตุหารณ์ แต่งเรื่องตามจิตนาการของเด็ก ฝึกให้เด็กอ่านจับใจความ เขียนและแสดงความคิดเห็นของเด็ก ฝึกให้เด็กคาดเดาจากเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน สามารถเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน สามารถเขียนสรุปด้วยแผนภาพ และสามารถแต่งเรื่องากภาพได้