Thai ldioms สำนวนไทย

Thai ldioms สำนวนไทย

  • Artnr: LR200 (ISBN:9786162367498)

Beskrivning av artikel

คำไม่กี่คำที่นำมาเรียงต่อกันด้วยความคล้องจอง จนเกิดเป็น "สำนวน" ที่ฟังแล้วเพราะกว่าเดิม เปลี่ยนความหมายเก่าเป็นความหมายใหม่ที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น

"สำนวน" มักปรากฎอยู่บ่อยครั้งในบทสนทนาเพื่อสรุปคำอธิบายยาว ๆ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ในครั้งเดียวชนิดที่เรียกว่า "สำนวนเดียวรู้เรื่อง" บางสำนวนหากฟังผ่าน ๆ อาจดูเหมือนชื่นชมแต่ความหมายแท้จริงแล้วคือการประชดประชัน หากเรารู้ความหมายที่แท้จริงของสำนวนและนำไปใช้อย่างถูกต้อง

มายกระดับบทสนทนาให้สนุกสนานและมีคุณค่าด้วยเสน่ห์ของการใช้ภาษาที่เรียกว่า "สำนวนไทย" กันเถอะ