Tak sa kan kit åk 4 ทักษะการคิด ป.4

Tack sa kan kit åk.4 ทักษะการคิด ป.๔

 • Artnr: TK004

Beskrivning av artikel

Tack sa kan kit är en bok för barn från åk.1 till åk.6. Boken har olika innehåll för att barnen skall utveckla sitt tänkande. De viktigaste färdigheterna som barnen bör träna i sitt tänkande finns i den här boken, t.ex.

 • Att träna tänkande i jämförande, indela i klasser och klassificering.
 • Att träna tänkande steg för steg.
 • Att träna tänkande och leva sig in i berättelseinnehåll.
 • Processtänkande som är faktorer, variabler och resultat.
 • Konklusion
 • Applikationstänkande.
 • Tänkande i hur man hanterar olika informationer.
 • Att tänka och utveckla sin kreativitet och fantasi.
 • Att tänka och lösa komplikationer.
 • Att använda resonemang.

 

หนังสือ ทักษะการคิด สำหรับ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ หนังสือ มีเนื้อหา เพื่อให้เด็กๆ มีการคิดหลากหลายรูปแบบ ทักษะการคิดจะส่งผลให้เด็กๆ พัฒนาด้านความคิดได้ดีขึ้น ทักษะการคิดที่สำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับการฝึกหัด ได้แก่

 • การฝึกคิดเปรียบเทียบ แยกแยะ และ จัดหมวดหมู่ข้อมูล
 • การฝึกคิดเป็นลำดับ
 • การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
 • การคิดเชิงกระบวนการ ปัจจัย ตัวแปร และ ผลลัพย์
 • การสรุปความคิด
 • การคิดประยุกต์ใช้ข้อมูล
 • การคิดโดยใช้ข้อมูล แบบต่างๆ
 • การคิด สร้างสรรค์ และ จิตนาการ
 • การคิดเชิงมิติ และ การใช้สัญลักษณ์
 • การใช้เหตุผล

ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในหนังสือทั้ง ๖เล่ม เด็กๆจะเรียนรู้ และ สนุกไปพร้อมๆกัน

 

Tillagd i varukorgen